Oppimisalustojen tekniikkaa ja pedagogiikkaa

pane itsesi
peliin, pelisääntöihin
rajat ja vastuut

yhteisöllisyys
kantaa hedelmää, tieto
rakentuu verkkoon

Haaga-Heliassa keskusteltiin verkko-opetuksen käytänteistä 6.4.2010 neljän alustuksen pohjalta. Päivi Karvanen kertoi verkko-opetuksen palautteiden yleisistä suuntaviivoista, joissa pidettiin hyvänä selkeää motivointia, aikataulua ja patistelua. Lähikontakteilta toivottiin tietoa kurssin sisällöstä ja sijainnista.
Oppimisprosessiperusteinen opiskelu Blackboardissa
Tarja Jokinen kertoi Pasi Silanderin oppeja mukailleen oppimisprosessiperustaisesta opetuksestaan Blackboardissa. Verkkokeskustelut ohjeistetaan ja niitä seurataan. Opettaja esittäytyy, panee itsensä peliin ja linkittää osaamisensa oppimisaiheeseen. Jos kurssiin ei liity lainkaan lähitapaamisia, kaikki opiskelijatkin esittäytyvät verkossa.
Keskustelualueiden viestien otsikointi on tärkeää; arvioinnissa otetaan huomioon vain otsikoidut viestit. Opiskelijat julkaisevat tehtäviin esittämänsä ratkaisut ja ne vertaisarvioidaan julkisesti.
Olisi hyvä, jos uudet opiskelijat tutustuisivat oppimisalustaan jo aloituspäivillä.
Ryhmätöitä ja vertaisarviointia Moodlessa
Kati Selvenius kertoi omasta kurssitoteutuksestaan. Aloitustehtävän palautus kontrolloi osallistumista kurssille. Opettaja jakaa opiskelijat pienryhmiin, joille perustaa Moodleen kaikille näkyvät keskustelualueet ja wikin sekä chatin roolikeskustelua varten. Opiskelijoiden löytämät lähteet täydentävät opettajan omaa kirjallisuusluetteloa.
Tärkeitä ovat kurssin aikataulu ja pelisäännöt, kuten se, että opettaja antaa oman palautteensa viikon sisällä vertaispalautteista. Opiskelijat voivat osallistua aikataulun laadintaan. Arviointikriteerit ja vertaispalautteen ohjeistus ovat myös näkyvissä. Lisäksi opettaja muistuttaa aikataulusta erikseen.
Opettajan palaute täydentää vertaispalautetta. Alkuun kirjoitetaan jotain kannustavaa, kysymyksin innostetaan opiskelijoita lisäkeskusteluun. Vertaispalautteiden pitäisi jakautua tasaisesti niin, että jokainen opiskelija saisi toisiltaan palautetta, josta näkyisi, että toinen on perehtynyt käsiteltävään asiaan.
Tutkiva oppiminen ja Fle4
Viimeisenä alustajana kerroin tutkivasta oppimisesta ja Fle4:sta, jota pilotoin viime syksynä ja tänä keväänä. Opiskelijalähtöinen yhteisöllinen tutkiva oppiminen sopii erityisesti aikuisopiskelijoille ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijoille. Fle4:n avoin blogialusta tuntuu kannustavan laadukkaaseen tiedonrakenteluun, vaikka osa opiskelijoista tyytyy käyttämään avoimessa verkossa vain etu- tai lempinimeään.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *