Valmis sometarha hajaantuu

kaikkiallinen
oppiminen, somessa
tuki toisilta

somen sirpaleet
kootaan taulukkoon, luodaan
oma PLE

HH:n somekoulutus huipentui 23.5.11 digitaaliseen portfolioon, palautteeseen ja arviointiin. Ama Auvinen painotti yhteistuotannon eri rooleja kuten laatijaa, rikastajaa ja päivittäjää, jotka kaikki ovat yhtä arvokkaita. Vertaisarviointi ja reflektio edistävät oppimista, muiden ratkaisuista saa vinkkejä omiinsa. Keneltä sain eniten tukea omaan oppimiseeni?
Arvioidaanko lopputulosta vai prosessia, sen reliabiliteettia ja validiteettia? Fle4:ssa tiedonrakentelun prosessi näkyisi kaikille.
Palautetta ja arviointia pitäisi kerätä koko oppimisprosessin ajan, ei vasta sen jälkeen, kun korjausliikkeet tai uudenlaiset oivallukset eivät enää tavoita kohdettaan.
Joanna Kalalahti esitteli videoneuvottelun välityksellä erilaisia portfoliotyyppejä, joista voi koota näyteportfolion, henkilökohtaisen oppimisympäristön tai CV:n. Portfoliot pitäisi liittää opintosuunnitelmaan ja opiskelijan oppimisen pohdintaan. Blogimuotoinen portfolio tukee prosessia aikajärjestyksessä olevilla viesteillä ja yhteisöllisyyttä kommentointimahdollisuuksilla.
Anne Rongas esitteli kaikkiallista oppimista kuvaavan valokuvakertomuksen yhdestä vuodesta sekä Google Siten, jolla voi rakentaa opiskelijan oman sivuston tai ilmastonmuutosta käsittelevän sivuston. Hän antoi Irmeli Pietilän kertoa audioboo-tallenteessa ajatuksiaan vapaamuotoisesta portfoliosta, johon kootaan olennaiset tehtävät ja perustellaan, miksi ne ovat tärkeitä.
Arviointi pitäisi miettiä uudestaan. Some sirpaloittaa eikä opiskelija välttämättä hahmota, mitä ja miksi hänen pitää tehdä missäkin ympäristössä. Arvointi voidaan esittää taulukkona tai visuaalisena kuten Edufeedrissä. Valmiissa arviontitaulukoissa pitäisi kuitenkin olla tilaa yllätyksille, niin myönteisille kuin kielteisillekin.
Googlen lomakkeilla voi näppärästi kerätä palautetta dokumenttien varmuuskopiointi onnistuu.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *