Tietoa ja tutkimusta tasa-arvosta

tasa-arvosta
tutkimusta, tietoa
keskus tarjoaa

laadittu myös
tasa-arvosanasto
määritelmineen

keskustelemme
ideoimme, kysymme
tieto vaikuttaa

Reetta Siukkola ja Sonja Soronen

Joukko Helsingin akateemisia naisia kokoontui 31.1.2018 Maikki Fribergin kokoushuoneistoon osallistumaan THL:n Tasa-arvotiedon keskuksen Reetta Siukkolan ja Sonja Sorosen alustamaan tilaisuuteen Tasa-arvotiedosta päätöksenteon tukena
Aluksi tutkimuksellista tasa-arvotietoa koottiin hanketyönä Minna-portaaliin, mutta vuonna 2005 ehdotettiin pysyvän tietopalvelun perustamista. Vuonna 2013 tietopalvelu siirtyi THL:een Nuoret ja perheet -yksikköön. Nykyisin Tasa-arvotiedon keskus toimii THL:n Yhdenvertaisuus ja osallisuus -yksikössä. Se pyrkii vaikuttamaan tiedolla ja osallistamaan sosiaalisesti.
Tasa-arvokeskustelun taustalla on kaksi perustuslakiin pohjautuvaa erityislakia: tasa-arvolaki ja yhdenvertaisuuslaki. Tasa-arvolain piirissä on sukupuolten tasa-arvoisuus, myös transsukupuoliset, ja kaikki muu tasa-arvo kuuluu yhdenvertaisuuslain piiriin.
Palkkaeroihin liittyy segregaatio eli ammattien ja alojen eriytyminen sukupuolen mukaan. Suomessa tasa-ammatteja on vain 10 %, siis sellaisia, joissa naisia ja miehiä olisi yhtä paljon. Esimerkiksi työturvallisuuslaki on kirjoitettu lähinnä miesvaltaisille ammateille – etteivät miehet putoaisi rakennustelineiltä.
Suomessa jokaisen viranomaisen yhtenä tehtävänä on edistää sukupuolten tasa-arvoa. Parissakymmenessä kunnassa toimitaankin aktiivisesti tasa-arvon edistämiseksi.Tasa-arvoasioiden neuvottelupäiviä on järjestetty vuodesta 2015 lähtien eri paikkakunnilla. Yhdenveraisuuslaki edellyttää suunnitelmaa yhdenvertaisuuden edistämiseksi, tasa-arvolaki ei suunnitelmaa vielä edellytä. Suomen hallitusohjelmissa on yleensä ollut kohta, jonka mukaan hallitusten pitää jakaa tasa-arvotietoa. Kyseinen kohta puuttuu kuitenkin Sipilän hallituksen ohjelmasta.
Tasa-arvokeskuksen esitteitä

Tasa-arvotiedon keskus kokoaa ja välittää sukupuolen tutkimukseen liittyvää tietoa verkkosivustollaan ja vastaa myös tietopyyntöihin. Esim. #metoo-kampanjan aikana median edustajat ovat ottaneet usein yhteyttä. Keskus tekee myös pohjoismaista ja eurooppalaista yhteistyötä. Keskuksessa seurataan aktiivisesti tutkimusta ja väitöskirjoja sekä tasa-arvohankkeita.
Tasa-arvotiedon sivusto on laadittu palvelunäkökulmasta erillisille käyttäjäryhmille. Eräs käyttäjäryhmistä on organisaatiot kuten koulut, joiden yksi tehtävä on edistää tasa-arvoa. Sivusto on sateenvarjo tasa-arvotiedolle, jotta sitä ei enää tarvitsisi etsiä useista paikoista. Sivustolla on päävalikko ja neljä teemaa. Tietoa löytyy tasa-arvolainsäädännöstä ja -toimijoista, väitöskirjoista, meneillään olevista tutkimuksista, tilastoista, tapahtumista ja tasa-arvosanastosta määritelmineen. Mediaseuranta sivuston oikeassa palkissa päivittyy jatkuvasti.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *