Avoimesti aktiiviseksi

prosessi kasvaa
digimediaan, kansa
aktiivisuuteen

hiljainen portti
asiantuntijuuteen
yhdessä tehden

Leena Vainio avasi ja juonsi Aktiivi-hankkeen seminaarin ”Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi” tiistaina 10.2.09, jota kuutisenkymmentä aktiivia seurasi verkossa ja parikymmentä Siltavuorenpenkereen auditoriossa.
Kirsti Kekki opetusministeriöstä korosti puheenvuorossaan, että yhteistyö erityisosaajien kanssa on kaikille organisaatioille välttämätöntä ja netin käyttötaidot ja tiedonhakutaidot ovat tärkeitä kaikille kansalaisille. Uudenlaista ajattelua kaivataan.
Jouni Kangasniemi opetusministeriöstä innostui maistelemaan seminaarin otsikon neljää tärkeää käsitettä. Hänen mielestään suomalaisilta puuttuu edelleen avoimuuden ja jakamisen kulttuuri ja avoimet ympäristöt ovat muuttuneet suljetuiksi, niihin pitää anoa jostain tunnuksia. Avoimuus on pitkäkestoista, koko elinkaaren kestävää, monimuotoisuus antaa tilaa erilaisille tavoille oppia ja vertaisoppiminen mahdollistuu. Verkostoissa erilaisuus rikastuttaa toimintaa ja organisaatioiden välille rakentuu polkuja. Aktiivisuuden ohella on syytä muistaa myös aktivoitavat.
Kristiina Kumpulainen Cicero Learning -verkostosta tutkii peruskoululaisia. Toisaalta avoimia ympäristöjä voidaan tuoda formaaliin kontekstiin, mutta kiinnostavampaa on ei-formaali-koulutus ja sen suhde formaaliin. Kuulinko väärin vai kysyikö Kristiina Kumpulainen: ”Voiko formaalissa ympäristössä opiskella mielekkäästi?”
Eri ympäristöt integroituvat yksilön elämässä ja hänen olemassa olevia taitojaan pitäisi hyödyntää opiskelussa. Uusi tutkimuksellinen näkökulma fokusoituu kaiken oppimisen integroitumiseen yksikön näkökulmasta.
Oppimisen muutoksen myötä myös arvioinnin pitää muuttua. Perinteinen arviointi, joka tuijottaa vain lopputulosta, ei välttämättä tavoita varsinaista oppimista, aktiivisuuteen kasvamisen prosessia.
Teemu Leinonen Taideteollisen korkeakoulun Medialaboratoriosta puhui oppimisesta teknologian kanssa, digitaalisesta verkottuneesta mediasta tasa-arvoisten ajatusten vaihdon foorumina. Hän joutui toimimaan teknologian ehdoilla ja alistamaan tallennuksen vuoksi esitysdiansa Connect Pro -videoneuvottelun virtuaalihuoneen liialle visuaaliselle informaatiolle.
Siteerattuaan Alan Kayta, jonka mukaan paras tapa ennustaa tulevaisuutta on luoda se, hän esitteli projektejaan reilun kymmenen vuoden ajalta: turvalliset suljetut oppimisympäristöt, joissa tuotetaan jotain avoimeen ympäristöön, Future Learning Environment, mobiilioppimishankkeet, LeMill ja Wikiversity.
Avoimissa verkkoympäristöissä kuka tahansa voi ottaa käyttöön mitä tahansa ja muiden tekemisistä voi itse oppia. Tarmo Toikkanen on sanonut, että blogi on sosiaalista mediaa vasta sitten kun se on sosiaalinen. Tämän monet poliitikot unohtavat kommentit estävissä blogeissaan.
Avoimissa ympäristöissä monet asiat on arvioitava uudella tavalla. Saadaanko seminaari tallentaa kysymättä puhujien mielipidettä tai kertomatta, mihin tallennetta käytetään?
Personal Learning Environment PLE on noussut yhdeksi uusista oppimisympäristöistä. Teemu Leinonen totesi kuitenkin, että lapsi tarvitsee erityisen ympäristön, joka on kiinnostunut hänen kehityksestään. Asiantuntijuus kasvaa pitkäjännitteisesti ja suunnitelmallisesti kulttuuriin osallistumisena ja hiljainen tieto välittyy toiminnassa. Erityisen ympäristön ei tarvitse olla paikallinen: paljon matkustavan perheen jäsenet voivat videoneuvottelujen avulla olla välitteisesti etä-läsnä lapsen arjessa. Kun perhe, koulu, työpaikka tai kaveripiiri on hyvä, se mahdollistaa tasa-arvoisen osallistumisen asiantuntijaksi kasvamiseen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *