Info in English / Info suomeksi  
  
 
 
Tietie samarbete

(Informations Teknologisk Utbildning Med Hjälp Av Informations Teknologi)

Kurs Skildring

Mål
Tietie samarbetes mål är att öka lokala utbildnings resurser och att använda det senaste inom informations och kommunikations teknlogi för att befria utbildningen från tid och rums barriärer. Tietie anordnar flera kurser som lokalt skulle vara omöiliga.

Historia
Tietie startade 1995 i form av att Utbildnings Ministeriet startade ett utbildningsprojekt med hjälp av internet som bestod av fem yrkeshögskolor som pågick ända till 1998. Därefter tog yrkeshögskolorna över Tieties finasiering och standardiserade den som en del av läroplanen, kordinerat tillsammans, med lokala kontaktpersoner och resurs kompensation. I Augusti 2000 anslöt sig sex nya yrkeshögskolor och i November 2004 tre nya yrkehögskolor och höjde antalet deltagar till fjorton.

Teknologi
Tieties kurser gör ett aktivt användande av Internet – så som hemsidor, e-post och bilagor, diskussions forumer och läro omgivnigar. Olikartad utbildning är framförd med hjälp av video konveranser som skapar kontakt med människor som annars vore oåtkomliga: studerande på olika platser lär känna varann och deras lärare, ställa frågor och omedelbart få svar, bilda grupper och uppleva att man inte är ensam på nätet. De studerande arbetar i individuella lokala grupper eller nätverk av lokala grupper. De studerande har också fått arbetsplaseringar utomlands.

Studerandes Feedback
De som studerat med Tietie säger att utbildning på nätet kräver mera men också ger mera än normal utbildning. Denna smidiga utbildningen på nätet är ett bra alternativ för studerande som arbetar, har små barn eller arbetar utomlands.

Lite Statistik
I det akademiska året 2001-2002 erbjöd Tietie totalt tjugofem lärokurser på med hjälp av internet (1-3 studieveckor) öppen för alla studerande i yrkeshögskolorna som deltar. Och i slutet av 2001 hade Tietie registrerad 1342 avklarade kurser.

Kvalitetspris 
18 April 2002 fick Tietie Utbildnings Ministeriets och Nationella Utbildnings Nämdens kvalitetspris för utbildning på nätet.

Tietie deltagare
HAAGA-HELIA yrkeshögskola (kordinator)
Häme yrkeshögskola
Jyväskylä yrkeshögskola
Kemi-Torneå yrkeshögskola
Kymmenedalens yrkeshögskola
Lahtis yrkeshögskola
Laurea yrkeshögskola
Norra Karelens yrkeshögskola
Savonia yrkeshögskola
Rovaniemi yrkeshögskola
Tampere yrkeshögskola
Uleåborg yrkeshögskola
Vasa yrkeshögskola
Åbo yrkeshögskola

Tieties Kordinator
Eija Kalliala, HAAGA-HELIA
e-post: fö[email protected]

Evenemang
Tietie möte i Tallinn 25.-26.10.2004
Tietie Sommar Dagar i Uleåborg 7.-8.6.2004
Tietie möte i Tallinn 4.-5.2.2004
Tietie Sommar Dagar i Tallinn 12.-13.6.2003
Tietie deltog i Online Educa, konferens i Berlin 26.-30.11.2002
Tietie Sommar Dagar i Åbo 15.-16.8.2002
Finska Utbildnings Ministeriet och Nationella Utbildnings Nämdens kvalitetspris för utbildning på nätet, under ITK konferans i Tavastehus 18.4.2002 
Tietie möte i Tusby 24.-25.1.2002
Tietie Sommar Dagar i Tallinn 16.-17.8.2001
Tietie Sommar Dagar i Uleåborg 19.-20.6.2000
Tietie Sommar Dagar i Joensuu 10.-11.6.1999

Senast uppdaterad 12.4.2007

Till början